Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1default cho hỏi cái latest topoic on Mon Jun 29, 2009 10:07 am

A123

avatar
Begin MEMBER
Begin MEMBER
sao anh làm được cái latest topic khi vào các chuyên mục hay bài viết có thể mất cái latest topic đc vậy ! có thể chia sẻ bí quyết được không ?

Xem lý lịch thành viên

2default Re: cho hỏi cái latest topoic on Wed Jul 01, 2009 1:33 am

Halcyon

avatar
ADMIN
ADMIN
cái latest topic nằm trong page body mà code page body nằm trong overall header new nên nó hiện lên mọi lúc mọi nơi.cách duy nhất là đem nó bỏ vô thằng indexbody.

di chuyển đoạn code trong overallheadernew sang index body:

<div id="page-body">
<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col"><tbody>
<tr><td valign="top" width="100%">
<div id="center">

Index body sẽ như sau (nếu vẫn không được (vì cái này có diễn đàn làm đc có diễn đàn làm k đc) thì tốt nhất copy hết nguyên cái index của mình rồi sửa lại cho phù hợp diễn đàn bạn, bảo đảm cái index của mình copy hết là ok, chỗ tô đỏ nếu bạn không thik thì thay đổi theo ý muốn nhé!):
{JAVASCRIPT}{JAVASCRIPT} <div id="page-body">
<div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col"><tbody>
<tr><td valign="top" width="100%">
<div id="center">


<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- BEGIN saut -->
<div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
<!-- END saut -->
<!-- END giefmod_index1 -->
</div>
</td>
</tr>
<tr>


<td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<!-- BEGIN message_admin_titre -->
<tr>
<td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
</tr>
<!-- END message_admin_titre -->
<!-- BEGIN message_admin_txt -->
<tr>
<td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
<div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
</td>
</tr>
<!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
<tr>
<td width="100%" valign="top" align="center" class="row1">
<label><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>
<label><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>
{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /><br />
<label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>

</td>
</tr>
</table>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
<br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
<!-- END switch_delete_cookies -->
</span>
</td>
<td width="50%" align="right">
<span class="gensmall">
<a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
<a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
<a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>


<!-- BEGIN switch_on_index -->
<!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
<br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
<!-- END switch_delete_cookies -->
<!-- END switch_on_index -->
</span>
</td>
</tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
<tr>
<td width="100%" valign="top" align="center" class="row1">
<span class="genmed">{L_USERNAME}:</span>
<input class="post" type="text" size="10" name="username"/>
<span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span>
<input class="post" type="password" size="10" name="password"/>
{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /><br />
<span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
<input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
</td>
</tr>
</table>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

<!-- BEGIN disable_viewonline --><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">

<tr><th nowrap="nowrap" colspan="2">TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN<tr><td class="row1" align="center" valign="middle"><a class="cattitle" href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow"><img src="{L_ONLINE_IMG}"></a><id="stat" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}"></td>

<td class="row1"><span class="gensmall"><br>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br>{RECORD_USERS}<br>{LOGGED_IN_USER_LIST}<table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table></span></td></tr>

<tr><th nowrap="nowrap" colspan="2">THỐNG KÊ</th></tr><tr><td class="row1" align="center" valign="middle"><img src="https://i.servimg.com/u/f70/12/70/60/52/money11.gif" id="stat2" alt="{L_WHO_IS_ON2}"></td><td background="https://i.servimg.com/u/f70/12/70/60/52/untitl16.gif" class="row1"><span class="gensmall"><br>{TOTAL_POSTS}<br>{TOTAL_USERS}<br>{NEWEST_USER}<br>. </span></td></tr>


<tr><th nowrap="nowrap" colspan="2">CHÚNG TA CÙNG NÂNG LY CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN</th></tr><tr><td class="row1" align="center" valign="middle"><img src="https://i.servimg.com/u/f70/12/70/60/52/presen11.gif" id="stat3" alt="{L_WHO_IS_ON3}"></td><td class="row1">
<span style=width:910;height:30;color:red><font size="2"><b>NHÂN NGÀY VUI NÀY, ADMIN VÀ CÁC THÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN CHÚC CÁC BẠN LUÔN HẠNH PHÚC, MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG</b></font></span>

<BR><table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table></td></tr>
<tr><td class="row1" colspan="2"><span class="gensmall">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</span></td></tr> <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
<tr>
<td class="row1">
<span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} : {CHATTERS_LIST} <br />
<!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
<div id="chatbox_popup"></div>
<script type="text/javascript"><!--
insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
//-->
</script>
<!-- END switch_chatbox_popup -->
</span>
</td>
</tr>
<!-- END switch_chatbox_activate -->
</table>
<!-- END disable_viewonline -->
{CHATBOX_BOTTOM}
<br clear="all" />
<!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
<td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
<td></td>
<td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
<td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
<td> </td>
<td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
<td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
</tr>
</table>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

Xem lý lịch thành viên http://songtu.forum.st

3default Re: cho hỏi cái latest topoic on Wed Jul 01, 2009 1:53 am

Halcyon

avatar
ADMIN
ADMIN
khuyến mãi code overall header new lun nè: có cái bảng login phụ như diễn đàn luôn

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   {META_FAVICO}
   {META}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
   <script type="text/javascript"><!--
      pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
      pm.focus();
   //-->
   </script>
   <!-- END switch_enable_pm_popup -->
   <!-- BEGIN switch_report_popup -->
   <script type="text/javascript"><!--
      report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
      report.focus();
   //-->
   </script>
   <!-- END switch_report_popup -->
   {GREETING_POPUP}
   
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <style type="text/css">
   #hitskin_preview {
   margin: 0; padding: 0;
   position: fixed;
   top: 0; left: 0;
   width: 100%;
   height: 65px;
   background: url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
   color: #fff;
   }

   * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */
      position: absolute;
      top:expression(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
      z-index: 2;
      background: transparent url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px;
   }

   * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */
    background: #fff url(foo) fixed;
    }

   #hitskin_preview h1 {
      float: left;
      margin: 3px 0 0 0;
      padding: 0 0 0 10px;
      font: italic normal 25px Arial,sans serif;
      color: #fff;
   }
   #hitskin_preview h1 img {
      vertical-align: middle;
   }
   #hitskin_preview em {
      color: #7CBA2C;
      font-weight: bold;
   }
   #hitskin_preview a {
   color: #fff;
   }
   #hitskin_preview a:hover {
   text-decoration: underline;
   }

   #hitskin_preview .content {
      text-align: right;
   }

   #hitskin_preview .content p {
      margin: 4px 1em 0px 1em;
      font-size: 13px;
      line-height: 1.8em;
      color: #fff;
      font-weight: bold;
   }
   #hitskin_preview .content p span {
      font-weight: normal;
      font-size: 0.8em;
   }
   body {
      margin-top: 40px !important;
   }
   {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}
   </style>
   <!-- END hitskin_preview -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
   <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
   <div class="content">
      <p>
         {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
         <br />
         <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
      </p>
   </div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->
<a name="top"></a>{JAVAscript}
<table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
   <tr>
      <td class="bodyline">
         <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
            <tr>
            <!-- BEGIN switch_logo_left -->
               <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
               <td align="center" width="100%" valign="middle"><div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div><br /><span class="gen">{SITE_DEscriptION}<br />  </span></td>
            <!-- END switch_logo_left -->

            <!-- BEGIN switch_logo_center -->
               <td align="center" width="100%" valign="middle">
                  <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a><br />
                  <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div><br />
                  <span class="gen">{SITE_DEscriptION}</span>
               </td>
            <!-- END switch_logo_center -->

            <!-- BEGIN switch_logo_right -->
               <td align="center" width="100%" valign="middle"><div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div><br /><span class="gen">{SITE_DEscriptION}<br />  </span></td>
               <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
            <!-- END switch_logo_right -->
            </tr>
         </table>
         <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">    <tr>    <td align="{MENU_POSITION}" colspan="2">    {GENERATED_NAV_BAR}    </td>    </tr>    <tr>
  <td width="70%" style="border:#ffffff 1px solid; align="left" valign="center" height="30%">    <table><tr><td valign=center><img src="http://songtu.forum.st/users/a7/62/56/31/smiles/217605.gif "></img></td><td valign=center>    <span class="genmed"><font color=#696969><b>-‘๑’- Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Song Tử! -‘๑’-  </b>
<br>  <div id="main">
      <!-- beg Header -->
      <div id="header">
            <!-- TOP AREA -->
   <div class="topnav" style="height:10px">
      <span class="left"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)'; this.setHomePage('link của diễn đàn');" href="#">.: Đặt <strong>Diễn đàn tên diễn đàn của bạn</strong> làm trang chủ :.</a>       <div style="float: left; font-size:10px font-weight: bold" id="innerID_Header"></div>

   </div>
</font></span></td></tr></table></td> <td align="left" style="border:#ffffff 1px solid; width="30%" valign="center"> <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><span class="genmed">Xin chào! <b>{username} </b></span><br /><span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br/> {CURRENT_TIME}<!-- END switch_user_logged_in --><!-- BEGIN switch_user_logged_out --><br>    <form action="/login.forum" method="post" name="form_login">    <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" height="45" valign="center">    <tr><td align="left" width="30%"><span class="gensmall">Kí danh: </span></td><td align="left"><input type="text" name="username" value="" size="10" maxlength="30"></td> <td align="right" width="30%"> <span    class="gensmall"> lưu? <input type="checkbox" name="autologin"    checked="checked"></span></td></tr>    <tr><td align="left"><span class="gensmall">Mật mã: </span></td><td align="left"><input type="password" name="password" size="10"    maxlength="30"></td><td align="right"> <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="login"></td></tr></table></form>
 
 
<!-- END switch_user_logged_out -->    </td></tr>    </table>
<div style="clear: both;"></div>

cái mod_recent_topics:

Code:
<h1 ALIGN=CENTER><strong><span style=width:300;height:30;text-align:center;color:red><font size="1"><u>CHAT CÙNG BAN QUẢN TRỊ QUA YAHOO</u></font></span></strong></h1>

<h2 ALIGN=CENTER><a href="ymsgr:sendim?songtu_30586"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=songtu_30586&m=g&t=13" border="0" hspace="10"><span style=color:red>Admin</span>

<a href="ymsgr:sendim?mybabyhate"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=mybabyhate&m=g&t=11" border="0" hspace="10"><span style=color:red> Mybabyhate</span>

<a href="ymsgr:sendim?hlhuong98"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=hlhuong98&m=g&t=11" border="0" hspace="10"><span style=color:red>Heokk</span>


<table style="border:#81ac09 1px solid;" width="100%">
<!-- BEGIN classical_row --> <tr>
<th height="25" colspan="3"><span class="genmed" width="100%"><b><center> Bài gửi mới nhất</center></b></span></th>
</tr>
<tr><td height="20px" align="center" background="http://i70.servimg.com/u/f70/12/70/60/52/untitl16.gif"><span class="genmed">Bài gửi</span></td><td background="http://i70.servimg.com/u/f70/12/70/60/52/untitl16.gif" align="center"><span class="genmed">Người gửi</span></td><td background="http://i70.servimg.com/u/f70/12/70/60/52/untitl16.gif" align="center"><span class="genmed">Thời gian</span></td><!-- BEGIN recent_topic_row -->
<tr>
<td class="row1" align="left" width="50%"><span class="gensmall"><img src="http://i60.servimg.com/u/f60/12/70/60/52/untitl20.gif"><a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></td><td class="row1" align="center" width="25%"> <span class="gensmall"><a href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}</span></a> </td><td class="row1" align="left" width="25%"> <span class="gensmall">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}<br />
</span></td>

</tr><!-- END recent_topic_row -->
<!-- END classical_row --></table>

Xem lý lịch thành viên http://songtu.forum.st

4default Re: cho hỏi cái latest topoic on Fri Jul 31, 2009 12:51 am

wanted91

avatar
Begin MEMBER
Begin MEMBER
anh song tử ơi! cái laster toppic là cái j`! em chẳng hiểu sao phải tạo 1 cái sign in phụ làm j` ! thực ra sign in vẫn có sẵn trong 4rum ờ nó còn tiện hơn cái này :-bd

Xem lý lịch thành viên

5default Re: cho hỏi cái latest topoic on Fri Jul 31, 2009 2:41 pm

Halcyon

avatar
ADMIN
ADMIN
wanted91 đã viết:anh song tử ơi! cái laster toppic là cái j`! em chẳng hiểu sao phải tạo 1 cái sign in phụ làm j` ! thực ra sign in vẫn có sẵn trong 4rum ờ nó còn tiện hơn cái này :-bd
đúng là bảng quick login nhưng nếu em chèn thêm nhiều hình ảnh phía trên quá thì chỗ quick login nó bị dồn xuống phía dưới khi khách đăng nhập vào sẽ k thấy. và làm vậy rất tiện vì thành viên chỉ cần nhập tên vào là vào luôn

Xem lý lịch thành viên http://songtu.forum.st

6default Re: cho hỏi cái latest topoic on Fri Jul 31, 2009 3:36 pm

wanted91

avatar
Begin MEMBER
Begin MEMBER
à anh ơi nếu cần anh có thể giới thiệu vài cái code cho em tham khảo đc ko ! chào anh :x

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viếtLượt Truy Cập:

SongTu Forum
Được Thành Lập Từ 18 Jul 2008 Với Mục Đích Chia Sẻ Kiến Thức Đồ Họa & Thiết Kế...
Hy Vọng Những Kiến Thức Mà SongTu Chia Sẻ Giúp Ích Được Cho Các Bạn.
Cảm Ơn Các Bạn Đã Ghé Thăm SongTu forum


Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog